Vodorovné dopravní značení

Provádíme nátěry a nástřiky podélných souvislých a přerušovaných čar,  vodících čar, parkovacích pruhů, dále přechodů, přejezdů pro cyklisty, parkovacích míst, směrových šipek a jiných symbolů a to jak nátěrem, tak nástřikem technologií airless.

K aplikaci používáme nátěrové hmoty Helios.


Samozřejmostí je dodržení předepsaných norem a předpisů, jak při volbě materiálů, tak při samotné realizaci.